Hlášení obecního rozhlasu ze dne 30.9.2016

---------------------------------------------

Informace a postup pro občany k zahájení provozu kanalizace

Před napojením objektů na splaškovou kanalizaci musí být:

1. pro soukromou část kanalizační přípojky vydán územní souhlas stavebním úřadem ve Staňkově - nutno zažádat

2. uzavřena smlouva o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se společností CHVaK a.s. Domažlice.

BEZ UZAVŘENÉ SMLOUVY NELZE napojit nemovitost na splaškovou kanalizaci a vypouštět splaškové vody. V případě zjištění neoprávněného vypouštění splaškových vod bude toto provozovatelem s majiteli nemovitostí řešeno náhradou škody a finanční sankcí dle platných právních předpisů ČR.

Do splaškové kanalizace NESMÍ být vypouštěny žádné balastní vody, jako jsou například dešťové vody. Vypouštění dešťových a dalších balastních vod bude průběžně kontrolováno pomocí monitorovacích zařízení, kterými je vybavena ČOV a fyzickou kontrolou jednotlivých úseků a revizních šachtiček, které jsou povinné na soukromé části kanalizační přípojky. V případě zjištění většího množství balastních vod ve splaškové kanalizaci, bude provedena kontrola pomocí technických zařízení a náklady budou vymáhány na těch vlastnících nemovitostí, kde bude vypouštění balastních vod zjištěno. Vymáhána bude výše způsobené škody a nadto uložena finanční sankce za neoprávněné vypouštění balastních vod.

---------------------------------------------

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční 7. a 8. října ve volební místnosti v Hasičské zbrojnici, Čermná č.p. 49. Více informací naleznete na nové úřední desce umístěné na budově obecního úřadu v Čermné.

---------------------------------------------

Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných odpadů

Obecní úřad obce Čermná ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádá sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.

Tato akce se uskuteční v sobotu 8. října 2016 od 9:40 do 10:00 u obecního úřadu v Čermné, kde budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Tyto služby jsou pro občany zdarma!

Přijámány budou následující druhy odpadů:

- Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků

- Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev

- Zářivky, výbojky

- Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách

---------------------------------------------

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
pátek
28. září 2018
Sportovní areál Čermná od 13:00.
Drakiáda