Hlášení obecního rozhlasu ze dne 30.11.2016

---------------------------------------------

Penzion U Panského dvora pořádá v pátek 2.12.2016 posezení s hudbou pana Žákovce a to od 18:00 do 22:00.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 23.11.2016

---------------------------------------------

Obecní úřad Čermná a společenské organizace srdečně zvou děti a rodiče na rozsvícení vánočního stromu a mikulášskou nadílku, která se koná v soboru 26.11.2016 od 17:00 u parku.

---------------------------------------------

Zájemci o revizi kotlů na tuhá paliva značek Dakon, H - Opop, Viadrus a Vochov se mohou hlásit do 30.11.2016 na obecním úřadě. Revize komínu nutná! Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31.12.2016 a to u všech kotlů na tuhá paliva!

---------------------------------------------

 

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 11.11.2016

---------------------------------------------

Sokol Čermná pořádá v sobotu 12.11.2016 od 14:00 na fotbalovém hřišti v Čermé tradiční Drakiádu.

---------------------------------------------

Společnost Keramika Soukup si dovoluje pozvat širokou veřejnost na výprodejový den, který se uskuteční ve čtrtek 17.11.2016 od 8:00 do 16:00 hodin v areálu Keramiky Soukup v Plzni Křimicích.

---------------------------------------------

Český svaz žen Čermná Vás zve na Kateřinský věneček. Akce se uskuteční v sobotu 19.11.2016 od 20:00 v Penzionu U Panského dvora. Čeká Vás tombola a malé překvapení. Vstupné 100 Kč. K tanci a poslechu hraje taneční a dechový orchestr "MM Music".

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 28.10.2016

---------------------------------------------

Penzion U Panského dvora a ostatní přátelé koní si Vás dovolují pozvat na desátou jubilejní Hubertovu jízdu, která je tradičním zakončením jezdecké sezony.
Akce se uskuteční v sobotu 29.10.2016 v Čermné. Sraz účastníků je v 10:00 „na trávníkách“, tj. v ohradě pana Nechutného. Start bude v 11:00. Občerstvení na trase (přesedliště "Na Hrázi") zajištěno.
Slavnostní zakončení akce proběhne od 20:00 v penzionu U Panského dvora, kde zahrají Dolejšáci. Ve večerních hodinách proběhne soud za jezdecké prohřešky.

---------------------------------------------

Skautský 4. oddíl Staňkov zve skauty i širokou veřejnost na oslavu Halloweenu, která proběhne v sobotu 5.11.2016 od 18:00 v Čermenském lesíku (tj. v ulici Baarova ve Staňkově, u Bonsai centra). Na účastníky již tradičně čeká „strašidelný les“, soutěž o nejhezčí dýni, teplý čaj a dobrá zábava. Akce se koná za každého počasí.
Start je možný kdykoli mezi 18:00 a 19:00. Na startu možno zakoupit za 30 Kč lucerničku.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 21.10.2016

---------------------------------------------

Český svaz žen a OÚ Čermná srdečně zvou důchodce na besedu s důchodci, která se bude konat v Penzionu U panského dvora v neděli 30. října 2016 od 15:00. K tanci i poslechu zahraje hudba Impuls.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 14.10.2016

---------------------------------------------

Oznamujeme občanům, že od pondělí 17.10.2016 bude v obci Čermná opět otevřen konzum.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 7.10.2016

---------------------------------------------

Český svaz zahrádkářů Poděvousy oznamuje,, že v sobotu 8.10.2016 bude pro velký zájem opět otevřena Moštárna Poděvousy, a to v době od 7:30 do 10:30.

Cena 3 Kč/kg

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 30.9.2016

---------------------------------------------

Informace a postup pro občany k zahájení provozu kanalizace

Před napojením objektů na splaškovou kanalizaci musí být:

1. pro soukromou část kanalizační přípojky vydán územní souhlas stavebním úřadem ve Staňkově - nutno zažádat

2. uzavřena smlouva o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se společností CHVaK a.s. Domažlice.

BEZ UZAVŘENÉ SMLOUVY NELZE napojit nemovitost na splaškovou kanalizaci a vypouštět splaškové vody. V případě zjištění neoprávněného vypouštění splaškových vod bude toto provozovatelem s majiteli nemovitostí řešeno náhradou škody a finanční sankcí dle platných právních předpisů ČR.

Do splaškové kanalizace NESMÍ být vypouštěny žádné balastní vody, jako jsou například dešťové vody. Vypouštění dešťových a dalších balastních vod bude průběžně kontrolováno pomocí monitorovacích zařízení, kterými je vybavena ČOV a fyzickou kontrolou jednotlivých úseků a revizních šachtiček, které jsou povinné na soukromé části kanalizační přípojky. V případě zjištění většího množství balastních vod ve splaškové kanalizaci, bude provedena kontrola pomocí technických zařízení a náklady budou vymáhány na těch vlastnících nemovitostí, kde bude vypouštění balastních vod zjištěno. Vymáhána bude výše způsobené škody a nadto uložena finanční sankce za neoprávněné vypouštění balastních vod.

---------------------------------------------

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční 7. a 8. října ve volební místnosti v Hasičské zbrojnici, Čermná č.p. 49. Více informací naleznete na nové úřední desce umístěné na budově obecního úřadu v Čermné.

---------------------------------------------

Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných odpadů

Obecní úřad obce Čermná ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádá sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.

Tato akce se uskuteční v sobotu 8. října 2016 od 9:40 do 10:00 u obecního úřadu v Čermné, kde budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Tyto služby jsou pro občany zdarma!

Přijámány budou následující druhy odpadů:

- Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků

- Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev

- Zářivky, výbojky

- Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 23.9.2016

---------------------------------------------

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 29.9.2016 bude v obci Čermná opět kominík. Informace se týká především nahlášených zájemců.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 17.9.2016

---------------------------------------------

Český svaz zahrádkářů Poděvousy oznamuje, že otevírací doba MOŠTÁRNY Poděvousy je následující:

17.9.2016 od 7:30 do 10:30

24.9.2016 od 7:30 do 10:30

1.10.2016 od 7:30 do 10:30

Další termíny dle zájmu...

 

Cena 3 Kč/kg

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 14.9.2016

---------------------------------------------

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v neděli 18.9.2016 od 10:00 u pomníku.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 9.9.2016

---------------------------------------------

Po dobu rekonstrukce objektu bývalé školy v Čermné nebude fungovat sběrné místo na železný šrot ve dvoře tohoto objektu!

---------------------------------------------

Byla provedena namátková kontrola ukládání biologických odpadů v obci, na jejímž základě znovu upozorňujeme, že v případě nedostatku místa v komposterech mohou občané posekanou trávu (NIKOLI VĚTVĚ!!!) ukládat na sběrném místě v areálu Zemědělské společnosti Srbice a.s. v Čermné (do betonového hnojiště!!!).

---------------------------------------------

Obec Čermná nabízí starší okna a dveře z objektu bývalé školy v Čermné, která se budou nahrazovat. Případní zájemci se mohou přihlásit do konce září 2016 na obecním úřadě v Čermné.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 26.8.2016

---------------------------------------------

Český svaz zahrádkářů Poděvousy pořádá dne 9.9.2016 zájez do Litoměřic na výstavu "Zahrada Čech". Přihlášky přijímá pan Takáč. st. (Poděvousy č.p. 20) do 2.9.2016. Odjezd 9.9.2016 v 5:30.

Cena zájezdu:

Členové místní organizace 100 Kč

Příslušníci rodiny členů 150 Kč

Děti 100 Kč

Ostatní 200 Kč

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 3.8.2016

---------------------------------------------

SK Sokol Čermná Vás srdečně zve na Cykloturistický výlet 2016, který se koná v sobotu 13.8.2016. Sraz účastníků v 10:30 u pomníku v Čermné.

Trasa: Čermná - Poděvousy - Háje - Strýčkovice - Křenice - Merklín - Bijadla - Čelákovy - Výtůň - Sv. Ján - Čermná

Startovné: Členi SK Sokol Čermná - 70,- Kč, Ostatní dospělí - 120,- Kč, Děti do 15 let zdarma

V ceně startovného je zajištěn oběd.

Zájemci se mohou do 11.8.2016 přihlásit (i písemnou formou) u Stanislava Součka, č.p. E2, kde budou poskytnuty i bližší informace.

---------------------------------------------

Ve středu a ve čtvrtek 10. a 11. 8. 2016 bude v naší obci přítomen kominík. Případný zájem o jeho služby je možno nahlásit v pátek 5.8.2016 nebo nejdéle ve středu 10.8.2016 na obecním úřadě v Čermné.

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
pátek
28. září 2018
Sportovní areál Čermná od 13:00.
Drakiáda