Hlášení obecního rozhlasu ze dne 7.10.2016

---------------------------------------------

Český svaz zahrádkářů Poděvousy oznamuje,, že v sobotu 8.10.2016 bude pro velký zájem opět otevřena Moštárna Poděvousy, a to v době od 7:30 do 10:30.

Cena 3 Kč/kg

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 30.9.2016

---------------------------------------------

Informace a postup pro občany k zahájení provozu kanalizace

Před napojením objektů na splaškovou kanalizaci musí být:

1. pro soukromou část kanalizační přípojky vydán územní souhlas stavebním úřadem ve Staňkově - nutno zažádat

2. uzavřena smlouva o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se společností CHVaK a.s. Domažlice.

BEZ UZAVŘENÉ SMLOUVY NELZE napojit nemovitost na splaškovou kanalizaci a vypouštět splaškové vody. V případě zjištění neoprávněného vypouštění splaškových vod bude toto provozovatelem s majiteli nemovitostí řešeno náhradou škody a finanční sankcí dle platných právních předpisů ČR.

Do splaškové kanalizace NESMÍ být vypouštěny žádné balastní vody, jako jsou například dešťové vody. Vypouštění dešťových a dalších balastních vod bude průběžně kontrolováno pomocí monitorovacích zařízení, kterými je vybavena ČOV a fyzickou kontrolou jednotlivých úseků a revizních šachtiček, které jsou povinné na soukromé části kanalizační přípojky. V případě zjištění většího množství balastních vod ve splaškové kanalizaci, bude provedena kontrola pomocí technických zařízení a náklady budou vymáhány na těch vlastnících nemovitostí, kde bude vypouštění balastních vod zjištěno. Vymáhána bude výše způsobené škody a nadto uložena finanční sankce za neoprávněné vypouštění balastních vod.

---------------------------------------------

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční 7. a 8. října ve volební místnosti v Hasičské zbrojnici, Čermná č.p. 49. Více informací naleznete na nové úřední desce umístěné na budově obecního úřadu v Čermné.

---------------------------------------------

Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných odpadů

Obecní úřad obce Čermná ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádá sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.

Tato akce se uskuteční v sobotu 8. října 2016 od 9:40 do 10:00 u obecního úřadu v Čermné, kde budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů. Tyto služby jsou pro občany zdarma!

Přijámány budou následující druhy odpadů:

- Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků

- Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev

- Zářivky, výbojky

- Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 23.9.2016

---------------------------------------------

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 29.9.2016 bude v obci Čermná opět kominík. Informace se týká především nahlášených zájemců.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 17.9.2016

---------------------------------------------

Český svaz zahrádkářů Poděvousy oznamuje, že otevírací doba MOŠTÁRNY Poděvousy je následující:

17.9.2016 od 7:30 do 10:30

24.9.2016 od 7:30 do 10:30

1.10.2016 od 7:30 do 10:30

Další termíny dle zájmu...

 

Cena 3 Kč/kg

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 14.9.2016

---------------------------------------------

Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v neděli 18.9.2016 od 10:00 u pomníku.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 9.9.2016

---------------------------------------------

Po dobu rekonstrukce objektu bývalé školy v Čermné nebude fungovat sběrné místo na železný šrot ve dvoře tohoto objektu!

---------------------------------------------

Byla provedena namátková kontrola ukládání biologických odpadů v obci, na jejímž základě znovu upozorňujeme, že v případě nedostatku místa v komposterech mohou občané posekanou trávu (NIKOLI VĚTVĚ!!!) ukládat na sběrném místě v areálu Zemědělské společnosti Srbice a.s. v Čermné (do betonového hnojiště!!!).

---------------------------------------------

Obec Čermná nabízí starší okna a dveře z objektu bývalé školy v Čermné, která se budou nahrazovat. Případní zájemci se mohou přihlásit do konce září 2016 na obecním úřadě v Čermné.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 26.8.2016

---------------------------------------------

Český svaz zahrádkářů Poděvousy pořádá dne 9.9.2016 zájez do Litoměřic na výstavu "Zahrada Čech". Přihlášky přijímá pan Takáč. st. (Poděvousy č.p. 20) do 2.9.2016. Odjezd 9.9.2016 v 5:30.

Cena zájezdu:

Členové místní organizace 100 Kč

Příslušníci rodiny členů 150 Kč

Děti 100 Kč

Ostatní 200 Kč

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 3.8.2016

---------------------------------------------

SK Sokol Čermná Vás srdečně zve na Cykloturistický výlet 2016, který se koná v sobotu 13.8.2016. Sraz účastníků v 10:30 u pomníku v Čermné.

Trasa: Čermná - Poděvousy - Háje - Strýčkovice - Křenice - Merklín - Bijadla - Čelákovy - Výtůň - Sv. Ján - Čermná

Startovné: Členi SK Sokol Čermná - 70,- Kč, Ostatní dospělí - 120,- Kč, Děti do 15 let zdarma

V ceně startovného je zajištěn oběd.

Zájemci se mohou do 11.8.2016 přihlásit (i písemnou formou) u Stanislava Součka, č.p. E2, kde budou poskytnuty i bližší informace.

---------------------------------------------

Ve středu a ve čtvrtek 10. a 11. 8. 2016 bude v naší obci přítomen kominík. Případný zájem o jeho služby je možno nahlásit v pátek 5.8.2016 nebo nejdéle ve středu 10.8.2016 na obecním úřadě v Čermné.

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 29.7.2016

---------------------------------------------

V sobotu 6.8.2016 od 20:00 v Penzionu U Panského dvora se koná setkání účastníků zájezdu do Čermné ve Slezsku, na němž bude provedeno vyhodnocení akce.

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 22.7.2016

---------------------------------------------

V pátek 22.7.2016 pořádá Penzion U Panského dvora od 18:00 do cca 22:00 "Posezení při muzice". Hudba pan Žákovec. Pořadatelé srdečně zvou.

---------------------------------------------

U penzionu byl ve středu 20.7.2016 nalezen klíč na provázku. Majitel se může přihlásit u pana Viléma Schröpfera.

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 22.4.2016

---------------------------------------------

Členové SDH Čermná, kteří budou provádět dne 23.4.2016 sběr železného šrotu, mají sraz od 9:00 u kontejneru.

---------------------------------------------

Na rybnících v obci Čermná je od 22.4.2016 povoleno chytání ryb. Povolenky k rybolovu je možné zakoupit u pana Waldemara Greisse.

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 12.4.2016

---------------------------------------------

Místní rybáři vyhlašují brigádu na rybnících v Čermné, která se uskuteční v sobotu 16.4.2016 od 9:00.

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 8.4.2016

---------------------------------------------

Žádáme občany, aby po dobu opravy prostranství a chodníku u Konzumu /prodejny/, tj. minimálně od 8.4. do 15.4., neodnášeli na stanoviště kontejnerů žádný tříděný odpad

---------------------------------------------

V sobotu 23.4.2016 proběhne v obci Čermná Sbírka železného šrotu, kterou již tradičně zajišťují členové Sboru dobrovolných hasičů Čermná.

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 1.4.2016

---------------------------------------------

Firma JUKKA bude prodávat v sobotu 2. dubna 2016 v době od 12:15 do 12:45 před prodejnou v Čermné stromky k jarní výsadbě.

---------------------------------------------

Zveme Vás na odpolední posezení s harmonikou, které se uskuteční v neděli 10.4.2016 od 14:00 do 18:00 v Penzionu U Panského dvora. K tanci i poslechu zahraje Radek Gellan. Vstupné 80 Kč.

 

 

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
pátek
01. červen 2018

Mezinárodní den dětí

sobota
02. červen 2018

Mezinárodní den dětí

sobota
30. červen 2018
od 20 hodin - parket
Pouťová zábava