Obec Čermná

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Čermná

 

Technika

 

Toyota Land Cruiser 80

volací znak: HDO 981
rok výroby: 1996
maximální rychlost:       170 km/h
obsah: 4164 cm3
výkon: 125 kW
místa k sezení: 2
šířka: 1830 mm
výška: 2100 mm
délka: 4820 mm
užitečná hmotnost: 2525 kg
provozní hmotnost: 2960 kg
nádrž na vodu: 115 l
tažné zařízení  
naviják WARM  
radiostanice Motorola DM 2600
kalové čerpadlo Masalta 50ZB23 4.1 kW 
motorová pila řetězová Oleo-Mac OM 947 
elektrocentrála Elepaq EC3800 CX 2.8 kW 
zdravotnický batoh, 2x ruční LED svítilna a další běžné vybavení 

 

Požární přívěs PS12

rok rekonstrukce: 2018 .
výrobce podvozku: AGADOS
výrobce nástavby: SVA Holýšov
typ přívěsu: účelový
typová řada: O1N1, VZ 23
maximální rychlost: 130 km/h
šířka: 1700 mm
výška: 1690 mm
délka: 3224 mm
užitečná hmotnost: 393 kg
provozní hmotnost: 750 kg

 

PS12

rok výroby: 1971 .
objem válců: 1221 cm3
výkon: 1200 l/min
šířka: 603 mm
výška: 835 mm
délka: 900 mm
základní hmotnost: 164 kg
pohotovostní hm.: 185 kg
max. sací výška: 7,5 m

 

Členové jednotky

 

   Jaroslav Hamršmíd   velitel jednotky, obsluha motorové pily, zdravotnický kurz
  David Fictum   zástupce velitele jednotky
  Ondřej Štengl   velitel družstva
  Karel Pomahač   velitel družstva
  Marek Klíma   strojník
  Václav Výrut   strojník
  Zdeněk Tůma   hasič
  Pavel Vostracký   hasič
  Miroslav Homolka   hasič
  Jiří Odcházel   hasič
  Tomáš Brychcín   hasič

 E-mail na jednotku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Český svaz žen

Z historie ČSŽ

Při vzniku organizace byl název Rada žen, která byla zřízena při MNV. V naší obci Rada žen vznikla 11. 9. 1952 a měla 15 členek. Předsedkyní byla do konce roku 1955 paní Marie Sazamová z čp. 95. Od ledna 1956 dochází ke změně názvu na Výbor žen a na ustavující schůzi, která se konala 27. 2. 1956 byla zvolena předsedkyní paní Anežka Kučerová z čp. 31. Ta vykonávala tuto funkci do konce roku 1956. Od roku 1957 až do září 1960 vykonávala funkci předsedkyně paní Barbora Kozová z čp. 64. V říjnu 1960 došlo při volbách ke změně předsedkyně a do čela byla zvolena Marie Drátovníková z čp. 58, která tuto funkci vykonávala do konce února 1966. Od 7. března 1966 do konce roku 1989 byla předsedkyní Marie Nohavcová čp. 3. Od 1. ledna 1990 až dosud je organizace řízena sedmičlenným výborem.

Během celého období se počet členek v organizaci měnil. Nejvíce členek bylo v letech 1980 – 1990, kdy měla organizace 54 členky. Po roce 1990 se počet snížil, některé členky vystoupily, ale i nové se přihlásily, takže v současné době má Český svaz žen 31 členek.

Činnost rady žen a později výboru žen

V oblasti kulturní pořádaly Josefovskou a pouťovou zábavu, dětský den, dětský karneval, zájezdy do divadla do Plzně, různé kurzy, oslavy MDŽ.

Ženy se zapojovaly i do veřejně prospěšné práce, pomáhaly JZD Srbice při okopávání řepy, sbírání brambor a zúčastňovaly se různých brigád v obci. Provedly také sbírku peněz na zakoupení mandlu (v r. 1957). Některé členky byly i poslankyněmi MNV nebo pracovaly v komisích MNV.

Od listopadu 1959 začaly pořádat tradiční Kateřinský věneček a tato tradice se udržela do dnes.

Činnost ČSŽ v současné době

Činnost je zaměřena hlavně do oblasti kulturní. Během roku jsou pravidelně uskutečňována tyto akce : Dětský karneval, Beseda s důchodci, Kateřinský věneček, pokud se v obci narodí děti, koná se Vítání občánků, během roku se uskuteční 2 zájezdy do divadla do Staňkova. Již 9 let zakoupí ženy dětem z Dětského domova ve Staňkově na vánoční stůl ovoce za 300 Kč. Organizace nezapomíná ani na své členky, které mají kulatá životní jubilea. Tyto členky navštíví a předají dárek. Při některých akcích ženy spolupracují s ostatními organizacemi v obci ( SDH, Sokol). Velmi dobrou spolupráci má organizace s obecním úřadem.

Kontakt

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výpis z rejstříku spolků: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=798131&typ=PLATNY

Výbor SK SOKOL ČERMNÁ

NOVÉ SLOŽENÍ VÝBORU SK SOKOLU ČERMNÁ K 4.12.2015

Složení výboru:

a) předseda – SCHRÖPFER Vilém

b) místopředseda – SOUČEK Stanislav

c) tajemník – ŠPERL Jan

d) hospodář – VACÍK Kristián

e) sportovní akce – ANDRLÍK Václav

f) kulturní akce – Fictum David

g) futsal – HOMOLKA Petr

Kontakt

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stříkačka Havelka a Metz

Stříkačka vyrobená firmou Havelka a Metz asi r. 1876. Náš sbor ji zakoupil již starší r. 1922. Stále funkční

       

 

Stříkačka R.A. Smekal

Stříkačka vyrobená firmou R.A. Smekal Slatiňany r. 1938. Stále plně funkční.

     

Sbor dobrovolných hasičů

Byl ustaven 8. září 1921, kdy prvním předsedou byl zvolen Václav Brychcín č. 10.

18. září 1921 složili členové slib do rukou velitele Václava Leitla. Po založení sboru bylo nutno také sbor vybavit. Nejdříve byly zajištěny pracovní obleky. Šití bylo zadáno oběma místním krejčím Jakubu Fišerovi a Janu Blahníkovi. Bylo dále třeba nakoupit stříkačku, provedla se sbírka po vsi a požádal se okresní výbor o příspěvek. 18. června 1922 byla zakoupena stříkačka od sboru dobrovolných hasičů v Sadské. 18. května 1923 se konala slavnost k odhalení stříkačky. Slavnostním řečníkem byl řídící učitel zdejší školy František Tittelbach. V roce 1938 bylo pomýšleno zakoupit novou motorovou stříkačku. Byla objednána od firmy Smekal a 28. prosince 1938 byla sboru dodána s nápisem HASIČSKÝ SBOR ČERMNÁ. Slavnostní předání stříkačky bylo 27. srpna 1939. V roce 1940 byl novým starostou zvolen Josef Valenta č. 58. Od roku 1941 do roku 1954 činnost hasičů ochabla. Teprve v roce 1958 se činnost zlepšila, do výboru byli zvoleni i mladší členové. Původní spolková místnost byla v hostinci u Kopeckých a od října 1959 byla ustavena spolková místnost v hostinci u Štenglů. V roce 1960 byl zrušen okres Stod a jednotě bylo uděleno na poslední konferenci hasičů čestné uznání za dobrou práci. V roce 1961 u příležitosti 40. Výročí založení sboru byl přítomen poslanec Národního shromáždění, Čermenský rodák Václav Ircing. Dalšími veliteli byli v roce 1962 Josef Housar, v roce 1965 Karel Drátovník, v roce 1966 Václav Nový č. 90, v roce 1970 Václav Vostracký ml.

V roce 1971, 23. srpna 1971, obdržela jednota od ONV, požární inspekce novou přenosnou stříkačku z SVA Holýšov s úplným vybavením za 29 000,-- Kč. 13. července 1971 v Horní Kamenici obsadilo družstvo při okrskové soutěži 1. místo. Bylo to poprvé za celou dobu trvání spolku. V tomto roce se konala slavnost k 50. výročí založení sboru, při které byli někteří členové oceněni. I v roce 1972 se konala okrsková soutěž v Horní Kamenici, kde mužstvo obsadilo 2. místo.

Hasiči sbírali železný šrot, prováděli preventivní prohlídky a pomáhali v obci při různých akcích. V roce 1973 na okrskové soutěži obsadilo mužstvo 3. místo. V roce 1974 došlo k ustavení družstva mladých požárníků, kteří se v roce 1975 zapojili do hry PLAMEN. Zúčastnili se okrskové soutěže v Ohůčově, mladší žáci byli druzí, starší žáci první. Vedoucími byli Václav Volena a Květa Volenová ml. č. 41.

17. srpna obdrželi mladí požárníci diplom v braném závodě při letním srazu v Modlíně , kde obsadili 1. místo. – Hry PLAMEN se mladí požárníci zúčastnili i v roce 1976 .

Také v dalších letech se mladí požárníci zúčastňovali hry PLAMEN , kde si vedli velmi dobře , ale i družstvo dospělých bylo pravidelným účastníkem okrskových soutěží.

V roce 1977 došlo ke generální opravě hasičské zbrojnice . Nově opravená zbrojnice byla slavnostně otevřena 27.5.1978 .Činnost sboru v dalších letech byla stejná jako v letech minulých . V roce 1981 se konala oslava 60. výročí založení sboru . I v dalším období se požárníci zapojovali do soutěží , pořádali kulturní akce . Celá řada členů obdržela vyznamenání a čestná uznání za práci ve sboru dobrovolných hasičů .

Slavnostní valná hromada se konala v roce 1991 u příležitosti 70.výročí založenéí sboru . V tomto roce se v obci budoval vodovod , kde celá řada hasičů patřila mezi nejlepší brigádníky . Z posledních úspěchů stojí za zmínku 2. místo v soutěži u příležitosti VII. ročníku setkání Čermných 1998 v České Čermné a 2. místo na XI. setkání Čermných 2002 v Čermné u Domažlic.

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Mob.: +420 602 175 300

Mob.: +420 775 443 986

E-mail: .


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 19.00

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
07. březen 2020
penzion u Panského dvora
Oslava MDŽ