Úřední deska

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
05.10.2021 19.11.2021 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
09.07.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 3/2021
10.11.2017 - MZE ČR - Veřejná vyhláška - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydalo s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - viz příloha.

Resume: Zpracování těžeb nahodilých vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

15.09.2017 - MZE ČR - Veřejná vyhláška - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydalo s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - viz příloha.

Resume: Zastavení těžeb smrků a borovic + zpracování těžeb nahodilých.

Vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
07.05.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Čermná č. 2/2021 o pohybu psů na veřejném prostranství
01.05.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Čermná č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
05.03.2021 - Směrnice č. 1/2021 o zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce Čermná
13.06.2020 - Obecně závazná vyhláška 5/2020
10.01.2020 - Obecně závazná vyhláška 1/2020
10.01.2020 - Obecně závazná vyhláška 2/2020
10.01.2020 - Obecně závazná vyhláška 3/2020
10.01.2020 - Obecně závazná vyhláška 4/2020
10.08.2018 - Směrnice č. 2/2018 k zapůjčení hasičské techniky obce Čermná
10.08.2018 - Směrnice č. 3/2018 pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Obce Čermná
01.07.2009 - Obecně závazná vyhláška 1/2009

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Popis (anotace):
10.09.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 4/2021
26.05.2021 30.06.2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
12.05.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 2/2021
16.04.2021 31.03.2022 Rozpočtová změna 1/2021
05.03.2021 31.03.2022 Rozpočet na rok 2021
Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: .


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 19.00

 

 

 

 

Nejbližší akce
Žádné události