Hlášení obecního úřadu ze dne 10.01.2019

Sbor dobrovolných hasičů Čermná si Vás dovoluje srdečně pozvat na tradiční hasičský bál konaný v sobotu 12. ledna 2019 od 20 hodin v Penzionu u Panského dvora. K tanci a poslechu zahraje hudba Mejdan. Bohatá tombola. Těšíme se na Vaši účast.


Upozorňujeme občany, že v úterý 15. ledna bude v obci od 8 do 14 hodin, prováděn odečet elektroměrů.

Hlášení obecního úřadu ze dne 28.12.2018

Obecní úřad a nestárnoucí důchodci z Čermné pořádají 1.1.2019 tradiční novoroční pochod. Sraz účastníků ve 14 hod u pomníku.

 

Hlášení obecního úřadu ze dne 23.12.2018

SK Sokol Čermná pořádá dne 24. 12. 2018 vánoční fotbálek. Sraz účastníků v 9:30 na hřišti.


SK Sokol Čermná pořádá dne 26. 12. 2018 tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Sraz účastníků v 8:30 v Penzionu u Panského dvora. Startovné 50 Kč. Přezůvky s sebou. Srdečně zveme všechny členy i nečleny SK Sokol Čermná.

Hlášení obecního úřadu ze dne 12.12.2018

Sbor dobrovolných hasičů Čermná si dovoluje srdečně pozvat všechny své členy na výroční valnou hromadu, konanou v sobotu 15. prosince 2018 od 19 hodin v Penzionu u Panského dvora. Těšíme se na vaší účast.

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 28.11.2018

Rozsvícení vánočního stromu spojené s Mikulášskou nadílkou se uskuteční v sobotu 1. prosince 2018 od 17 hodin u parku v Čermné. Občerstvení zajištěno. Srdečně zveme všechny občany.

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 19.10.2018

---------------------------------------------

V sobotu 27. října 2018 proběhne při příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky od 14:30 u pomníku v Čermné slavnostní vysazení lípy svobody. Srdečně zveme všechny občany.

---------------------------------------------

OÚ Čermná a společenské organizace srdečně zvou občany na besedu s důchodci, která se bude konat v Penzionu U Panského dvora v sobotu 27. října 2018 od 15:00 hodin. K tanci i poslechu zahraje hudba Impuls.

---------------------------------------------

Dovolujeme si pozvat občany na ustavující zasedání zastupitelstva obce Čermná, které se uskuteční v sobotu 27. října 2018 od 19:30 v penzionu U Panského dvora.

---------------------------------------------

 

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 7.10.2018

---------------------------------------------

Žádáme občany, kteří odvážejí posekanou trávu do hnojiště zemědělské společnosti, aby k tomuto používali pouze spodní část hnojiště. Děkujeme.

---------------------------------------------

Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných odpadů

Obecní úřad obce Čermná ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádá sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.

Tato akce se uskuteční v sobotu 20. října 2018 od 9:40 do 10:00 u obecního úřadu obce Čermná, kde budou přistaveny vozy společnosti Západočeské komunální služby a.s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.

---------------------------------------------

2. kolo voleb do Senátu proběhne 12. a 13. října 2018. Volební lístky budou vydávány v místě voleb.

---------------------------------------------

Upozorňujeme občany, že prodejna ZKD Sušice COOP bude uzavřena od 15. do 22. října 2018.

---------------------------------------------

Ohlášeným zájemcům oznamujeme, že objednaný kominík bude v obci přítomen v úterý a ve středu 23. a 24. října 2018, vždy od 8:00.

---------------------------------------------

 

 

 

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 14.9.2018

---------------------------------------------

Nabídka občanům: Zájemci o odbornou kontrolu a vyčištění komínu před topnou sezónou se mohou hlásit na obecním úřadě v úředních hodinách.

---------------------------------------------

Upozorňujeme občany, že stále evidujeme nemovitosti, jejichž vlastníci nedodali čestné prohlášení o provedení kanalizační přípojky na soukromém pozemku. Žádáme proto o nápravu, a to nejdéle do 30.9.2018. Po tomto termínu budou prováděny fyzické kontroly na místě. Formulář čestného prohlášení je k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce.

---------------------------------------------

Hlášení obecního rozhlasu ze dne 7.9.2018

---------------------------------------------

Oznamujeme občanům, že v pátek 14.9.2018 se v penzionu U Panského dvora od 19:00 uskuteční 1. přípravné jednání k setkání Čermných, které se v roce 2019 uskuteční v naší obci. Žádáme o širokou účast občanů a zvláště zástupců složek.

---------------------------------------------

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
16. únor 2019
Penzion u Panského dvora
Obecní bál

neděle
24. únor 2019
od 14:00 v penzionu U Panského dvora
Dětský maškarní karneval