Český svaz žen

Z historie ČSŽ

Při vzniku organizace byl název Rada žen, která byla zřízena při MNV. V naší obci Rada žen vznikla 11. 9. 1952 a měla 15 členek. Předsedkyní byla do konce roku 1955 paní Marie Sazamová z čp. 95. Od ledna 1956 dochází ke změně názvu na Výbor žen a na ustavující schůzi, která se konala 27. 2. 1956 byla zvolena předsedkyní paní Anežka Kučerová z čp. 31. Ta vykonávala tuto funkci do konce roku 1956. Od roku 1957 až do září 1960 vykonávala funkci předsedkyně paní Barbora Kozová z čp. 64. V říjnu 1960 došlo při volbách ke změně předsedkyně a do čela byla zvolena Marie Drátovníková z čp. 58, která tuto funkci vykonávala do konce února 1966. Od 7. března 1966 do konce roku 1989 byla předsedkyní Marie Nohavcová čp. 3. Od 1. ledna 1990 až dosud je organizace řízena sedmičlenným výborem.

Během celého období se počet členek v organizaci měnil. Nejvíce členek bylo v letech 1980 – 1990, kdy měla organizace 54 členky. Po roce 1990 se počet snížil, některé členky vystoupily, ale i nové se přihlásily, takže v současné době má Český svaz žen 31 členek.

Činnost rady žen a později výboru žen

V oblasti kulturní pořádaly Josefovskou a pouťovou zábavu, dětský den, dětský karneval, zájezdy do divadla do Plzně, různé kurzy, oslavy MDŽ.

Ženy se zapojovaly i do veřejně prospěšné práce, pomáhaly JZD Srbice při okopávání řepy, sbírání brambor a zúčastňovaly se různých brigád v obci. Provedly také sbírku peněz na zakoupení mandlu (v r. 1957). Některé členky byly i poslankyněmi MNV nebo pracovaly v komisích MNV.

Od listopadu 1959 začaly pořádat tradiční Kateřinský věneček a tato tradice se udržela do dnes.

Činnost ČSŽ v současné době

Činnost je zaměřena hlavně do oblasti kulturní. Během roku jsou pravidelně uskutečňována tyto akce : Dětský karneval, Beseda s důchodci, Kateřinský věneček, pokud se v obci narodí děti, koná se Vítání občánků, během roku se uskuteční 2 zájezdy do divadla do Staňkova. Již 9 let zakoupí ženy dětem z Dětského domova ve Staňkově na vánoční stůl ovoce za 300 Kč. Organizace nezapomíná ani na své členky, které mají kulatá životní jubilea. Tyto členky navštíví a předají dárek. Při některých akcích ženy spolupracují s ostatními organizacemi v obci ( SDH, Sokol). Velmi dobrou spolupráci má organizace s obecním úřadem.

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Mob.: +420 602 175 300

Mob.: +420 775 443 986

E-mail: .


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 19.00

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
08. únor 2020
penzion u Panského dvora
Obecní bál

sobota
22. únor 2020
v penzionu u Panského dvora
Masopustní průvod

sobota
07. březen 2020
penzion u Panského dvora
Oslava MDŽ