Oznámení o záměru prodeje parcel ve vlastnictví obce Čermná v kú. Čermná u Staňkova

Označení (jednací číslo): Záměr 1/2018

Popis (anotace):

Obec Čermná oznamuje dle §39 zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků p.č. 892/6, ostatní plocha, o výměře 137 m2 a p.č. 868/12, ostatní plocha, o výměře 75 m2, vše v k.ú. Čermná u Staňkova 619701.


Vyvěšeno: 09.02.2018

Sejmuto: 11.03.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Valenta

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
16. únor 2019
Penzion u Panského dvora
Obecní bál

sobota
23. únor 2019
v penzionu U Panského dvora
Dětský maškarní karneval

sobota
02. březen 2019
sraz v penzionu U Panského dvora
Masopustní průvod