NÁVRH - Zpráva o uplatňování územního plánu Čermná za období 2010 – 2017

Označení (jednací číslo): OVÚP/4611/2017/Št

Popis (anotace):

NÁVRH Zprávy o uplatňování územního plánu Čermná za období 2010 – 2017

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Čermná za uplynulé období určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Plzeňského kraje dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Soubory ke stažení:
ZOUUP_Cermna.pdf

Vyvěšeno: 14.02.2018

Sejmuto: 16.03.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Valenta

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 492 770

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: obec@cermna.cz


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 18.30

 

 

 

 

Nejbližší akce
sobota
16. únor 2019
Penzion u Panského dvora
Obecní bál

sobota
23. únor 2019
v penzionu U Panského dvora
Dětský maškarní karneval

sobota
02. březen 2019
sraz v penzionu U Panského dvora
Masopustní průvod