Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Označení (jednací číslo): Vyhlášky PK 2018

Popis (anotace):

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (ORR KÚPK), jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) dle §7 odst. 1 stavebního zákona, pořídil návrh Aktualizace č. 4 ZÚR PK a Vyhodnocení vlivů této Aktualizace na udržitelný rozvoj území. Dokumentace reaguje na požadavek oprávněného investora, společnosti NET4GAS, s.r.o., vymezit koridor pro plynovod v souběhu s plynovodem GAZELA na území Plzeňského kraje.
Návrh byl projednán s dotčenými orgány, dostal souhlasné stanovisko od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a bude veřejně projednán dle § 39 stavebního zákona.
Po dobu vyvěšení vyhlášky (37 dnů) může každý uplatnit písemné připomínky, a dotčené obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti mohou uplatit námitky k měněným částem ZÚR PK.


Vyvěšeno: 31.08.2018

Sejmuto: 07.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): 

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: .


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 12:30

Pátek: 15.30 - 19.00

 

 

 

 

Nejbližší akce
Žádné události
Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout