Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Označení (jednací číslo): Vyhlášky PK 2018

Popis (anotace):

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vydalo usnesením č. 815/18 na svém 12. zasedání dne 10. 9. 2018 Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Tato územně plánovací dokumentace pro celé území Plzeňského kraje byla projednána dle požadavků stavebního zákona a po nabytí účinnosti bude závazná pro územní plány, regulační plány a rozhodování v území dle § 36 odst. 5 stavebního zákona.


Vyvěšeno: 14.09.2018

Sejmuto: 14.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Valenta

Kontakty

Čermná 49, 345 61 Staňkov

Mob.: +420 602 175 300

E-mail: .


Úřední hodiny:

Středa: 8:00 - 15:00

Pátek: 15.30 - 19.00

 

 

 

 

Nejbližší akce
Žádné události